Dell Dimension 9200C user manual download

For Devices:Dell Dimension 9200C
Languages:Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 152
54
Fejlfindingsværktøjer
Hukommelsesmoduler findes, men
der er opstået en hukommelsesfejl.
Hvis der er installeret to eller
flere hukommelsesmoduler, skal
du fjerne modulerne (se “Fjernelse
af hukommelse” på side 78), genin-
stallere ét modul (se “Installation af
hukommelse” på side 76) og deref-
ter genstarte computeren. Hvis
computeren starter normalt op,
skal du fortsætte med at installere
flere hukommelsesmoduler (ét ad
gangen), indtil du har identificeret et
defekt modul eller har geninstalleret
alle moduler uden at finde fejl.
Hvis du har en sådan, kan du installere
en korrekt fungerende hukommelse
af samme type i computeren
(se “Installation af hukommelse”
på side 76).
Hvis problemet varer ved, skal du
kontakte Dell (se “Kontakt Dell”
på side 125).
Der er muligvis opstået en fejl med
grafikkortet.
Genanbring eventuelle, installerede
grafikkort (se “Kort” på side 79).
Hvis du har et, kan du installere et
fungerende grafikkort i computeren.
Hvis problemet varer ved eller
computeren har integrerede grafikkort,
skal du kontakte Dell (se “Kontakt
Dell” på side 125).
Der er muligvis opstået en
diskettedrev- eller harddiskfejl.
Gentilslut alle net- og datakabler.
Der er muligvis opstået en USB-fejl.
Geninstallér alle USB-enheder,
og kontrollér alle kabelforbindelser.
Lysdiodemønster
Beskrivelse af problem
Foreslået afhjælpning
Sample