Dell Dimension 9200C user manual download (Page 53 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 152
Fejlfindingsværktøjer
53
Fejlfindingsværktøjer
Lysdioder for diagnosticering
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne,
som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
Som en hjælp til fejlfinding ved problemer er computeren på forsiden forsynet med fire lysdioder,
der er mærket 1, 2, 3 og 4 (se “Set forfra” på side 13). Når computeren starter normalt op,
blinker lysdioderne, før de slukkes. Hvis computeren svigter, identificerer lysdiodernes
rækkefølge problemet.
BEMÆRK:
Efter computeren har kørt POST, slukker alle fire lysdioder før opstart til operativsystemet.
Lysdiodemønster
Beskrivelse af problem
Foreslået afhjælpning
Computeren er i normal
slukket
tilstand, eller der er muligvis
opstået en præ-BIOS-fejl.
Slut computeren til en fungerende
stikkontakt (se “Problemer med
strøm” på side 46).
Hvis problemet varer ved, skal
du kontakte Dell (se “Kontakt
Dell” på side 125).
Der er muligvis opstået
en processorfejl.
Kontakt Dell (se “Kontakt Dell”
på side 125).
Sample
This manual is suitable for devices