Dell Dimension 9200C user manual download

For Devices:Dell Dimension 9200C
Languages:Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 152
Problemløsning
51
Det er vanskeligt at læse på skærmen
K
ONTROLLÉR
SKÆRMENS
LYSDIODE
FOR
STRØM
.
Hvis lysdioden for strøm lyser eller blinker, strømforsynes skærmen.
Hvis lysdioden for strøm er slukket, skal du trykke knappen ind for at kontrollere, at der er tændt
for skærmen.
Hvis lysdioden for strøm blinker, skal du trykke på en tast på tastaturet eller bevæge musen for
at genoptage normal drift.
T
EST
STIKKONTAKTEN
.
Kontrollér, at stikkontakten fungerer ved at afprøve den med en anden enhed,
som f.eks. en lampe.
K
ONTROLLÉR
DIAGNOSTICERINGSLYSDIODERNE
.
Se “Lysdioder for diagnosticering” på side 53.
K
ONTROLLÉR
INDSTILLINGERNE
FOR
SKÆRMEN
.
Se dokumentationen til skærmen for at få
anvisninger vedrørende justering af kontrast og lysstyrke, afmagnetisering af skærmen samt
skærmselvtest.
F
LYT
SUBWOOFEREN
VÆK
FRA
SKÆRMEN
.
Hvis højttalersystemet omfatter en subwoofer,
skal du kontrollere, at den er mindst 60 cm fra skærmen.
F
LYT
SKÆRMEN
VÆK
FRA
EKSTERNE
STRØMKILDER
.
Blæsere, fluorescerende lys, halogenlamper
og andre elektriske enheder kan få skærmbilledet til at
ryste
. Sluk for enheder i nærheden for
at kontrollere for forstyrrelse.
D
REJ
SKÆRMEN
FOR
AT
UDELUKKE
BLÆNDING
FRA
SOLLYS
OG
EVENTUEL
INTERFERENS
.
J
USTÉR
W
INDOWS
-
INDSTILLINGERNE
FOR
SKÆRMEN
.
1
Klik på
Start
, klik på
Kontrolpanel
, og klik derefter på
Udseende og temaer
.
2
Klik på
Skærm
, og klik derefter på fanen
Indstillinger
.
3
Justér indstillingerne for
Skærmopløsning
og
Farvekvalitet efter behov.
Sample