Dell Dimension 9200C user manual download (Page 50 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 152
50
Problemløsning
Der kommer ingen lyd fra hovedtelefonerne
Problemer med video og skærm
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne,
som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
BEMÆRK:
Se dokumentationen til skærmen for at få procedurer for fejlfinding.
Skærmen er sort
U
DELUK
EVENTUEL
INTERFERENS
.
Sluk for blæsere i nærheden, fluorescerende lys eller halogenlamper
for at kontrollere for forstyrrelse.
K
ØR
HØJTTALERDIAGNOSTICERINGEN
.
Se i dokumentationen til højttalerne for flere informationer
G
ENINSTALLÉR
LYDDRIVEREN
.
Se “Geninstallation af drivere” på side 61.
K
ØR
H
ARDWARE
T
ROUBLESHOOTER
.
Se “Afhjælpning af software- og hardwareinkompatibilitets-
problemer” på side 62.
K
ONTROLLÉR
HOVEDTELEFONKABELFORBINDELSERNE
.
Kontrollér, at hovedtelefonkablet er sluttet
korrekt til hovedtelefonstikket (se “Computeren set forfra og bagfra” på side 13).
R
EGULÉR
W
INDOWS
-
LYDSTYRKEN
.
Klik eller dobbeltklik på højttalerikonen i nederste højre hjørne
af skærmen. Kontrollér, at der er skruet op for lyden, og at den ikke er slået fra.
K
ONTROLLÉR
SKÆRMKABELFORBINDELSEN
.
Kontrollér, at skærmkablet er tilsluttet som vist i installationsdiagrammet til computeren.
Fjern eventuelle videoforlængerledninger, og slut skærmen direkte til computeren.
Byt om på computer- og skærmstrømkablerne for at fastslå, om skærmens strømkabel er defekt.
Kontrollér, at stikbenene ikke er bøjet eller knækket (det er ikke ualmindeligt, at der mangler ben
på skærmkabelstik).
Sample
This manual is suitable for devices