Dell Dimension 9200C user manual download

For Devices:Dell Dimension 9200C
Languages:Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 152
Problemløsning
49
Problemer med lyd og højttalere
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne,
som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
Der kommer ingen lyd fra højttalerne
BEMÆRK:
Lydstyrkereguleringen i MP3- og andre medieafspillere tilsidesætter eventuelt
lydstyrkeindstillingerne i Windows. Kontrollér altid for at sikre, at lydstyrken på medieafspilleren
(-afspillerne) ikke er blevet skruet ned eller slukket.
K
ONTROLLÉR
HØJTTALERKABELFORBINDELSERNE
.
Kontrollér, at højttalerne er tilsluttet som vist
i installationsdiagrammet, som fulgte med højttalerne. Hvis du har købt et lydkort, skal du kontrollere,
at højttalerne er sluttet til kortet.
K
ONTROLLÉR
,
AT
SUBWOOFEREN
OG
HØJTTALERNE
ER
TÆNDT
.
Se installationsdiagrammet,
som fulgte med højttalerne. Hvis højttalerne er forsynet med lydstyrkereguleringsknapper,
skal du regulere lydstyrken, bassen eller diskanten for at udelukke forvrængning.
R
EGULÉR
W
INDOWS
-
LYDSTYRKEN
.
Klik eller dobbeltklik på højttalerikonen i nederste højre hjørne
af skærmen. Kontrollér, at der er skruet op for lyden, og at den ikke er slået fra.
T
AG
HOVEDTELEFONERNE
UD
AF
HOVEDTELEFONSTIKKET
.
Lyden fra højttalerne deaktiveres
automatisk, når der sluttes hovedtelefoner til computerens hovedtelefonstik på frontpanelet.
T
EST
STIKKONTAKTEN
.
Kontrollér, at stikkontakten fungerer ved at afprøve den med en anden enhed,
som f.eks. en lampe.
Sample