Dell Dimension 9200C user manual download (Page 48 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 152
48
Problemløsning
Problemer med scanner
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne,
som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
BEMÆRK:
Kontakt scannerfabrikanten, hvis du har brug for teknisk assistance til din scanner.
K
ONTROLLÉR
,
AT
PRINTEREN
GENKENDES
AF
W
INDOWS
.
1
Klik på
Start
, klik på
Kontrolpanel
, og klik derefter på
Printere og anden hardware
.
2
Klik på
Vis installerede printere og faxprintere
.
Hvis printeren vises på listen, skal du højreklikke på printerikonen.
3
Klik på
Egenskaber
, og klik derefter på fanen
Porte
. Ved en USB-printer skal du kontrollere,
at
Udskriv til følgende port(e):
er sat til
USB
.
G
ENINSTALLÉR
PRINTERDRIVEREN
.
Se i printerdokumentationen for informationer om at geninstallere
printerdriveren.
K
ONTROLLÉR
DOKUMENTATIONEN
TIL
SCANNEREN
.
Se dokumentationen til scanneren vedrørende
oplysninger om installation og fejlfinding.
L
ÅS
SCANNEREN
OP
.
Kontrollér, at scanneren er låst op, hvis den er forsynet med en låsetap
eller -knap.
G
ENSTART
COMPUTEREN
,
OG
PRØV
SCANNEREN
IGEN
.
K
ONTROLLÉR
KABELFORBINDELSERNE
.
Se dokumentationen til scanneren vedrørende oplysninger om kabelforbindelser.
Kontrollér, at scannerkablerne er sluttet korrekt til scanneren og computeren.
K
ONTROLLÉR
,
AT
SCANNEREN
GENKENDES
AF
M
ICROSOFT
W
INDOWS
.
1
Klik på
Start
, klik på
Kontrolpanel
, og klik derefter på
Printere og anden hardware
.
2
Klik på
Scannere og kameraer
.
Hvis scanneren vises på listen, genkender Windows den.
G
ENINSTALLÉR
SCANNERDRIVEREN
.
Se i scannerdokumentationen for informationer
om at geninstallere scannerdriveren.
Sample
This manual is suitable for devices