Dell Dimension 9200C user manual download (Page 47 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 152
Problemløsning
47
Problemer med printer
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne,
som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
BEMÆRK:
Kontakt printerfabrikanten, hvis du har brug for teknisk assistance til din printer.
H
VIS
LYSDIODEN
FOR
STRØM
BLINKER
GULT
.
Computeren strømforsynes, men der kan være
et problem med den interne strømforsyning.
Kontrollér, at spændingsvalgknappen er indstillet, så den passer til AC-netstrømmen, der hvor
du befinder dig (hvis det er relevant).
Kontrollér, at alle komponenter og kabler er installeret korrekt og sluttet sikkert til systemkortet
(se “Systemkortkomponenter” på side 72).
U
DELUK
FORSTYRRELSE
.
Mulige årsager til forstyrrelse omfatter:
Strøm-, tastatur- og museforlængerledninger
For mange enheder, der er sluttet til den samme strømskinne
Flere strømskinner, der er sluttet til samme stikkontakt
K
ONTROLLÉR
DOKUMENTATIONEN
TIL
PRINTEREN
.
Se dokumentationen til printeren vedrørende
oplysninger om installation og fejlfinding.
K
ONTROLLÉR
,
AT
DER
ER
TÆNDT
FOR
PRINTEREN
.
K
ONTROLLÉR
PRINTERKABELFORBINDELSERNE
.
Se dokumentationen til printeren vedrørende oplysninger om kabelforbindelser.
Kontrollér, at printerkablerne er sluttet korrekt til printeren og computeren (se “Printerkabel”
på side 17).
T
EST
STIKKONTAKTEN
.
Kontrollér, at stikkontakten fungerer ved at afprøve den med en anden enhed,
som f.eks. en lampe.
Sample
This manual is suitable for devices