Dell Dimension 9200C user manual download

For Devices:Dell Dimension 9200C
Languages:Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 152
46
Problemløsning
Problemer med strøm
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne,
som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
K
ONTROLLÉR
INDSTILLINGERNE
FOR
NETVÆRK
.
Kontakt netværksadministratoren eller den
person, som har opsat netværket, for at kontrollere, at netværksindstillingerne er korrekte,
og at netværket fungerer.
K
ØR
H
ARDWARE
T
ROUBLESHOOTER
.
Se “Afhjælpning af software- og hardwareinkompatibilitets-
problemer” på side 62.
H
VIS
LYSDIODEN
FOR
STRØM
LYSER
GRØNT
,
OG
COMPUTEREN
IKKE
REAGERER
.
Se “Lysdioder for
diagnosticering” på side 53.
H
VIS
LYSDIODEN
FOR
STRØM
BLINKER
GRØNT
.
Computeren er i standbytilstand. Tryk på en tast
på tastaturet, flyt på musen, eller tryk på tænd/sluk-knappen for at genoptage normal drift.
H
VIS
LYSDIODEN
FOR
STRØM
ER
SLUKKET
.
Computeren er enten slukket eller strømforsynes ikke.
Genanbring strømkablet i strømstikket bag på computeren og stikkontakten.
Omgå strømbeskyttelsesenheder, strømskinner og forlængerledninger for at kontrollere, at computeren
tændes, som den skal.
Kontrollér, at alle strømskinner, der anvendes, er sluttet til en stikkontakt, og at de er tændt.
Kontrollér, at stikkontakten fungerer ved at afprøve den med en anden enhed, som f.eks. en lampe.
Kontrollér, at hovednetkablet og forpanelkablet er sluttet korrekt til systemkortet
(se “Systemkortkomponenter” på side 72).
H
VIS
LYSDIODEN
FOR
STRØM
ER
KONSTANT
GUL
.
Der kan være en fejlfunktion ved en enhed,
eller den er installeret forkert.
Kontrollér, at processorkablet er sluttet korrekt til systemkortet (se “Systemkortkomponenter”
på side 72).
Fjern, og geninstallér derefter alle hukommelsesmoduler (se “Hukommelse” på side 74).
Fjern, og geninstallér derefter alle udvidelseskort, inklusive grafikkort (se “Kort” på side 79).
Sample