Dell Dimension 9200C user manual download (Page 45 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 152
Problemløsning
45
Problemer med netværk
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne,
som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
G
ENSTART
COMPUTEREN
.
1
Tryk på <Ctrl><Esc> samtidigt for at åbne menuen
Start
.
2
Tryk på <
u
>, tryk på Pil op- og Pil ned-tasterne for at fremhæve
Luk computeren
,
og tryk derefter på <Enter>.
3
Når computeren er slukket, skal du tilslutte musekablet igen som vist i installationsdiagrammet.
4
Tænd for computeren.
T
EST
MUSEN
.
Slut en korrekt fungerende mus til computeren, og prøv så at bruge musen.
K
ONTROLLÉR
INDSTILLINGERNE
FOR
MUSEN
.
1
Klik på
Start
, klik på
Kontrolpanel
, og klik derefter på
Printere og anden hardware
.
2
Klik på
Mus
.
3
Justér indstillingerne efter behov.
G
ENINSTALLÉR
MUSEDRIVEREN
.
Se “Geninstallation af drivere” på side 61.
K
ØR
H
ARDWARE
T
ROUBLESHOOTER
.
Se “Afhjælpning af software- og hardwareinkompatibilitets-
problemer” på side 62.
K
ONTROLLÉR
NETVÆRKSKABELFORBINDELSERNE
.
Kontrollér, at netværkskablet er sluttet korrekt
til netværksstikket bag på computeren og til netværksstikket.
K
ONTROLLÉR
LYSDIODERNE
FOR
NETVÆRK
BAG
COMPUTEREN
.
Hvis lysdioden for linkintegritet
er slukket (se “Knapper og lysdioder” på side 110), er der ikke netværkskommunikation.
Udskift netværkskablet.
G
ENSTART
COMPUTEREN
,
OG
LOG
NETVÆRKET
IGEN
.
Sample
This manual is suitable for devices