Dell Dimension 9200C user manual download (Page 44 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 152
44
Problemløsning
Problemer med hukommelse
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne,
som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
Problemer med mus
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne,
som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
H
VIS
DER
VISES
EN
MEDDELELSE
OM
UTILSTRÆKKELIG
HUKOMMELSE
.
Gem og luk alle åbne filer, og afslut alle åbne programmer, som du ikke bruger, for at se,
om det løser problemet.
Se dokumentationen til softwaren vedrørende minimumkrav til hukommelse. Installér eventuelt
yderligere hukommelse (se “Installation af hukommelse” på side 76).
Genanbring hukommelsesmodulerne (se “Hukommelse” på side 74) for at sikre,
at computeren kommunikerer, som den skal, med hukommelsen.
Kør Dell Diagnostics (se “Dell Diagnostics” på side 58).
H
VIS
DU
OPLEVER
ANDRE
PROBLEMER
MED
HUKOMMELSE
.
Genanbring hukommelsesmodulerne (se “Hukommelse” på side 74) for at sikre, at computeren
kommunikerer, som den skal, med hukommelsen.
Sørg for at følge hukommelsesinstallationsvejledningerne (se “Installation af hukommelse” på side 76).
Kontrollér, at den hukommelse, du bruger, understøttes af din computer. Se “Hukommelse” på side 107
for yderligere oplysninger om, hvilken type hukommelse, der understøttes på computeren.
Kør Dell Diagnostics (se “Dell Diagnostics” på side 58).
R
ENGØR
MUSEN
.
Se “Mus” på side 122.
K
ONTROLLÉR
MUSEKABLET
.
Kontrollér, at kablet ikke er beskadiget eller flosset, og kontrollér, at kabelstikbenene ikke er bøjet
eller knækket. Ret eventuelt bøjede ben ud.
Fjern eventuelle museforlængerledninger, og slut musen direkte til computeren.
Kontrollér, at musekablet er tilsluttet som vist i installationsdiagrammet til computeren.
Sample
This manual is suitable for devices