Dell Dimension 9200C user manual download (Page 42 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 152
42
Problemløsning
Problemer med låsning og software
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne,
som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
Computeren starter ikke
Computeren holder op med at reagere
BEMÆRKNING:
Data kan gå tabt, hvis du ikke kan udføre en nedlukning via operativsystemet.
Et program holder op med at reagere
Et program bliver ved med at gå ned
BEMÆRK:
Det meste software indeholder installationsinstruktioner i den tilhørende dokumentation
eller på en diskette eller cd.
K
ONTROLLÉR
DIAGNOSTICERINGSLYSDIODERNE
.
Se “Lysdioder for diagnosticering” på side 53.
K
ONTROLLÉR
,
AT
STRØMKABLET
ER
SLUTTET
KORREKT
TIL
COMPUTEREN
OG
TIL
STIKKONTAKTEN
.
S
LUK
FOR
COMPUTEREN
.
Hvis computeren ikke reagerer, når du trykker på en tast på tastaturet eller
bevæger musen, skal du trykke på og holde tænd/sluk-knappen inde i mindst 8-10 sekunder, indtil
computeren slukkes. Genstart derefter computeren.
A
FSLUT
PROGRAMMET
.
1
Tryk samtidigt på <Ctrl><Shift><Esc> for at åbne Windows Jobliste.
2
Klik på fanen
Programmer
.
3
Klik for at vælge det program, der ikke længere reagerer.
4
Klik på
Afslut job
.
K
ONTROLLÉR
DOKUMENTATIONEN
TIL
SOFTWAREN
.
Afinstallér og geninstallér eventuelt programmet.
Sample
This manual is suitable for devices