Dell Dimension 9200C user manual download (Page 41 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 152
Problemløsning
41
Problemer med IEEE 1394-enheder
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne,
som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
Problemer med tastatur
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne,
som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
K
ONTROLLER
,
AT
KABLET
TIL
IEEE 1394-
ENHEDEN
ER
SLUTTET
KORREKT
TIL
ENHEDEN
OG
TIL
STIKKET
COMPUTEREN
.
K
ONTROLLÉR
,
AT
IEEE 1394-
ENHEDEN
GENKENDES
AF
W
INDOWS
.
1
Klik på knappen
Start
, og klik derefter på
Kontrolpanel
.
2
Klik på
Printere og anden hardware
.
Hvis din IEEE 1394-enhed findes på listen, genkender Windows enheden.
H
VIS
DU
HAR
ET
PROBLEM
MED
EN
D
ELL
IEEE 1394-
ENHED
.
Kontakt Dell (se “Kontakt Dell”
på side 125).
H
VIS
DU
HAR
ET
PROBLEM
MED
EN
IEEE 1394-
ENHED
,
DER
IKKE
STAMMER
FRA
D
ELL
.
Kontakt
producenten af IEEE 1394-enheden.
K
ONTROLLÉR
TASTATURKABLET
.
Kontrollér, at tastaturkablet er sluttet korrekt til computeren.
Tilslut tastaturkablet igen som vist i installationsdiagrammet til computeren.
Kontrollér, at kablet ikke er beskadiget eller flosset, og kontrollér, at kabelstikbenene ikke er bøjet eller
knækket. Ret eventuelt bøjede ben ud.
Fjern eventuelle tastaturforlængerledninger, og slut tastaturet direkte til computeren.
T
EST
TASTATURET
.
Slut et korrekt fungerende tastatur til computeren, og prøv så at bruge tastaturet.
K
ØR
H
ARDWARE
T
ROUBLESHOOTER
.
Se “Afhjælpning af software- og hardwareinkompatibilitets-
problemer” på side 62.
Sample
This manual is suitable for devices