Dell Dimension 9200C user manual download (Page 40 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 152
40
Problemløsning
Problemer med mediekortlæser
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne,
som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
I
KKE
-
SYSTEMDISKFEJL
.
Tag disketten ud af drevet, og genstart computeren.
BEMÆRK:
Dette system understøtter et valgfrit USB-diskettedrev.
D
ER
ER
IKKE
TILSTRÆKKELIG
HUKOMMELSE
ELLER
RESSOURCER
. L
UK
NOGLE
PROGRAMMER
,
OG FORSØG
IGEN
.
Luk alle vinduer, og åbn det program, du vil bruge. I visse tilfælde kan du være nødt
til at genstarte computeren for at gendanne computerressourcer. I så fald skal du køre det program,
du vil bruge, først.
O
PERATIVSYSTEMET
BLEV
IKKE
FUNDET
.
Kontakt Dell (se “Kontakt Dell” på side 125).
D
ER
ER
IKKE
TILDELT
ET
DREVBOGSTAV
.
Når Microsoft Windows XP genkender mediekortlæseren, tildeles enheden automatisk et drevbogstav
som det næste logiske drev efter alle andre fysiske drev i systemet. Hvis det næste logiske drev efter
de fysiske drev er tildelt et netværksdrev, tildeler Windows XP ikke automatisk et drevbogstav
til mediekortlæseren.
Manuel tildeling af et drev til mediekortlæseren:
1
Højreklik på
Denne computer
, og vælg derefter
Administrer
.
2
Vælg
Diskhåndtering
.
3
Højreklik i højre rude på det tilsvarende drevbogstav, som skal ændres.
4
Vælg
Drevbogstav og sti
.
5
Vælg fra rullelisten den nye drevbogstavtildeling til mediekortlæseren.
6
Klik på
OK
for at bekræfte dit valg.
BEMÆRK:
Mediekortlæseren vises kun som et tildelt drev, når den er tilsluttet. Hver af de fire
mediekortlæserslots er tildelt til et drev, også selvom der ikke er installeret medier. Hvis du forsøger
at åbne mediekortlæseren, når der ikke er indsat et medium, bliver du bedt om at indsætte et medium.
Sample
This manual is suitable for devices