Dell Dimension 9200C user manual download (Page 39 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 152
Problemløsning
39
Fejlmeddelelser
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne,
som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
Hvis fejlmeddelelsen ikke findes på listen, kan du se i dokumentationen til operativsystemet
eller til det program, der kørte, da meddelelsen forekom.
K
ONTROLLÉR
,
AT
MODEMMET
KOMMUNIKERER
MED
W
INDOWS
.
1
Klik på
Start
, og klik derefter på
Kontrolpanel
.
2
Klik på
Printere og anden hardware
.
3
Klik på
Telefon- og modemindstillinger
.
4
Klik på fanen
Modem
.
5
Klik på COM-porten til dit modem.
6
Klik på
Egenskaber
, klik på fanen
Diagnosticering
, og klik derefter på
Undersøg modem
for
at kontrollere, at modemmet kommunikerer med Windows.
Hvis der reageres på alle kommandoer, fungerer modemmet, som det skal.
K
ONTROLLÉR
,
AT
DER
ER
OPRETTET
FORBINDELSE
TIL
INTERNETTET
.
Kontrollér, at du har oprettet
abonnement hos en internetudbyder. Med e-mail-programmet Outlook Express åbent skal du klikke
Filer
. Hvis
Arbejder offline
er markeret, skal du klikke på markeringen for at fjerne den og oprette
forbindelse til internettet. Ønsker du hjælp, skal du kontakte din internetudbyder.
E
T
FILNAVN
IKKE
INDEHOLDE
FØLGENDE
TEGN
: \ / : * ? “ < > |.
Brug ikke disse tegn i filnavne.
E
N
NØDVENDIG
.DLL-
FIL
BLEV
IKKE
FUNDET
.
Der mangler en vigtig fil i det program, som du forsøger
at åbne. Fjernelse og derefter geninstallation af programmet:
1
Klik på knappen
Start
, klik på
Kontrolpanel
, og klik derefter på
Tilføj eller fjern programmer
.
2
Vælg det program, du vil fjerne.
3
Klik på ikonen
Rediger eller fjern programmer
.
4
Se dokumentationen til programmet for at få installationsinstruktioner.
drevbogstav
:\
ER
IKKE
TILGÆNGELIGT
. E
NHEDEN
ER
IKKE
KLAR
.
Drevet kan ikke læse disken.
Sæt en disk i drevet, og forsøg igen.
I
NDSÆT
STARTMEDIE
.
Indsæt en startdiskette eller -cd.
BEMÆRK:
Dette system understøtter et valgfrit USB-diskettedrev.
Sample
This manual is suitable for devices