Dell Dimension 9200C user manual download (Page 38 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 152
38
Problemløsning
Problemer med e-mail, modem og internettet
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne,
som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
BEMÆRK:
Modemmet må kun sluttes til en analog telefonlinje. Modemmet fungerer ikke,
hvis det tilsluttes et digitalt telefonnet.
K
ONTROLLÉR
INDSTILLINGERNE
FOR
S
IKKERHED
I
M
ICROSOFT
O
UTLOOK
®
E
XPRESS
.
Hvis du ikke
kan åbne filer, der er vedhæftet dine e-mails:
1
I Outlook Express skal du klikke på
Funktioner
, klikke på
Indstillinger
og derefter klikke på
Sikkerhed
.
2
Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet
Tillad ikke, at vedhæftede filer, der muligvis kan indeholde
virus, gemmes eller åbnes
.
K
ONTROLLÉR
TELEFONLEDNINGSFORBINDELSEN
.
K
ONTROLLÉR
TELEFONSTIKKET
.
S
LUT
MODEMMET
DIREKTE
TIL
TELEFONSTIKKET
I
VÆGGEN
.
B
RUG
EN
ANDEN
TELEFONLEDNING
.
Kontrollér, at telefonlinjen er sluttet til stikket på modemmet (der er enten en grøn mærkat eller
et stikformet ikon ud for stikket).
Kontrollér, at du hører eller mærker et klik, når du sætter telefonledningsstikket i modemmet.
Tag telefonledningen ud af modemmet, og slut den til en telefon. Lytefter en klartone.
Hvis du har andre telefonenheder, som deler en linje, f.eks. en telefonsvarer, faxmaskine,
strømstødssikring eller linjedeler, skal du derefter omgå disse og bruge telefonen til at slutte modemmet
direkte til telefonstikket i væggen. Hvis du bruger en ledning, der er 3 m eller mere, kan du forsøge med
en kortere ledning.
K
ØR
M
ODEM
H
ELPER
-
DIAGNOSTICERING
.
Klik på knappen
Start
, vælg
Alle
programmer
,
og klik derefter på
Modem Helper
. Følg instruktionerne på skærmen for at identificere
og løse modemproblemer. Modem Helper er ikke tilgængelig på visse computere.
Sample
This manual is suitable for devices