Dell Dimension 9200C user manual download

For Devices:Dell Dimension 9200C
Languages:Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 152
Problemløsning
37
Problemer med cd- og dvd-drev
BEMÆRK:
Det er normalt med vibration på højhastigheds-cd- eller dvd-drev, og det kan forårsage støj,
hvilket ikke indikerer en defekt i drevet eller på cd'en eller dvd'en.
BEMÆRK:
På grund af forskellige regioner verden over og forskellige diskformater fungerer ikke alle
dvd-titler i alle dvd-drev.
Problemer med at skrive til et cd/dvd-rw-drev
Problemer med harddisk
R
EGULÉR
W
INDOWS
-
LYDSTYRKEN
.
Klik på højttalerikonet i nederste højre hjørne af skærmen.
Kontrollér, at der er skruet op for lyden ved at klikke på skyderen og trække den op.
Kontrollér, at lyden ikke er slået fra ved at klikke på eventuelle bokse, der er markeret.
K
ONTROLLÉR
HØJTTALERNE
OG
SUBWOOFEREN
.
Se “Problemer med lyd og højttalere” på side 49.
L
UK
ANDRE
PROGRAMMER
.
Cd/dvd-rw-drevet skal modtage en stadig strøm af data ved under
skriveprocessen. Hvis strømmen afbrydes, opstår der en fejl. Prøv at lukke alle programmer,
før du skriver til cd/dvd-rw'en.
S
LUK
FOR
STANDBYTILSTAND
I
W
INDOWS
,
FØR
DU
SKRIVER
TIL
EN
CD
/
DVD
-
RW
-
DISK
.
Se “Power
Management (Strømstyring)” på side 29, eller søg efter nøgleordet
standby
i Windows Hjælp og support
for informationer om strømstyringstilstande.
K
ØR
KONTROL
AF
DISK
.
1
Klik på
Start
, og klik derefter på
Denne computer
.
2
Højreklik på
Lokal disk (C:)
.
3
Klik på
Egenskaber
.
4
Klik på fanen
Funktioner
.
5
Under
Fejlsøgning
skal du klikke på
Undersøg nu
.
6
Klik på
Søg efter/genopret beskadigede sektorer
.
7
Klik på
Start
.
Sample