Dell Dimension 9200C user manual download (Page 36 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 152
36
Problemløsning
Problemer med drev
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne,
som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
K
ONTROLLÉR
,
AT
M
ICROSOFT
®
W
INDOWS
®
GENKENDER
DREVET
.
Klik på knappen
Start
, og klik
derefter på
Denne computer
. Hvis diskette-, cd- eller dvd-drevet ikke er vist, skal du udføre en komplet
scanning med antivirusprogrammet for at kontrollere for og fjerne virusser. Virusser kan til tider
forhindre Windows i at genkende drevet.
T
EST
DREVET
.
Indsæt en anden diskette, cd eller dvd for at udelukke muligheden for, at den oprindelige diskette
eller disk er defekt.
Indsæt en startdiskette, og genstart computeren.
BEMÆRK:
Dette system understøtter et valgfrit USB-diskettedrev.
R
ENGØR
DREVET
ELLER
DISKEN
.
Se “Rengøring af computeren” på side 122.
K
ONTROLLÉR
KABELFORBINDELSERNE
.
K
ØR
H
ARDWARE
T
ROUBLESHOOTER
.
Se “Afhjælpning af software- og hardwareinkompatibilitets-
problemer” på side 62.
K
ØR
D
ELL
D
IAGNOSTICS
.
Se “Dell Diagnostics” på side 58.
Sample
This manual is suitable for devices