Dell Dimension 9200C user manual download

For Devices:Dell Dimension 9200C
Languages:Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 152
Problemløsning
35
Problemløsning
Fejlfindingstips
Følg nedenstående tips ved fejlfinding på computeren:
Hvis du har tilføjet eller fjernet en komponent, før problemet opstod, skal du gennemgå
installationsprocedurerne og sikre, at komponenten er installeret korrekt.
Hvis en ekstern enhed ikke fungerer, skal du kontrollere, at enheden er sluttet korrekt til.
Hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen, skal du skrive den ned (nøjagtigt). Meddelelsen
kan hjælpe tekniske supportmedarbejdere med at diagnosticere og afhjælpe problemet eller
problemerne.
Hvis der forekommer en fejlmeddelelse i et program, skal du se i dokumentationen
til programmet.
Problemer med batteri
FORSIGTIG:
Der er risiko for, at et nyt batteri kan eksplodere, hvis det ikke installeres korrekt.
Udskift kun et batteri med et af samme type eller en tilsvarende type, der er anbefalet
af producenten. Bortskaf brugte batterier i henhold til producentens instruktioner.
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerheds-
instruktionerne, som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
U
DSKIFT
BATTERIET
.
Hvis du ofte er nødt til at nulstille oplysningerne om dato og klokkeslæt,
når du har tændt for computeren, eller hvis der vises forkert dato og klokkeslæt under start, skal du
udskifte batteriet (se “Udskiftning af batteriet” på side 103). Hvis batteriet stadig ikke fungerer korrekt,
skal du kontakte Dell (se “Kontakt Dell” på side 125).
Sample