Dell Dimension 9200C user manual download (Page 33 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 152
Opsætning og brug af computeren
33
Aktivering af QRT-funktionen i System Setup (Systemopsætning)
QRT-driverne skal være installeret, for at denne funktion bliver aktiv. Disse druvere er installeret,
hvis denne valgmulighed er bestilt. Quick Resume er desuden aktiveret i System Setup
(Systemopsætning), hvis denne funktion er bestilt.
1
Åbn System Setup (Systemopsætning) (se side 112).
2
Tryk på piltasterne for at fremhæve menupunktet
Power Management
(Strømstyring), og tryk derefter
på <Enter> for at åbne menuen.
3
Tryk på Pil op- og Pil ned-tasterne for at fremhæve menupunktet
Quick Resume
, og tryk derefter
på <Enter> for at åbne menuen.
4
Tryk på venstre og højre piltaster for at fremhæve indstillingen
On
, og tryk derefter på <Enter>
for at aktivere Quick Resume-funktionen.
Aktivering af QRT-funktionen i operativsystemet
1
Klik på knappen
Start
, og klik derefter på
Kontrolpanel
.
2
Under
Vælg en kategori
skal du klikke på
Ydelse og vedligeholdelse
.
3
Under
eller vælg et Kontrolpanel-ikon
skal du klikke på
Strømstyring
.
4
Klik på fanen
Away
.
5
Kontrollér, at afkrydsningsfelterne for
Enable away mode
og
Options
er markeret.
6
Klik på fanen
Avanceret
.
7
I rullemenuen
Når jeg trykker på afbryderknappen på min computer:
skal du vælge
Gør intet
.
8
I rullemenuen
Når jeg trykker på dvaleknappen på computeren:
skal du vælge
Gør intet
.
Sample
This manual is suitable for devices