Dell Dimension 9200C user manual download (Page 32 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 152
32
Opsætning og brug af computeren
Fanen Dvale
På fanen
Dvale
kan du aktivere dvaletilstand. Hvis du vil bruge de indstillinger for dvale,
som du definerede på fanen
Strømstyringsmodeller
, skal du markere afkrydsningsfeltet
Understøttelse af dvale
på fanen
Dvale
.
Yderligere oplysninger om strømstyringsindstillinger:
1
Klik på knappen
Start
, og klik derefter på
Hjælp og support
.
2
I vinduet
Hjælp og support
skal du klikke på
Ydeevne og vedligeholdelse
.
3
I vinduet
Ydeevne og vedligeholdelse
skal du klikke på
Spare strøm på computeren
.
Intel
®
Viiv™-teknologi (valgfri)
Intel Viiv-teknologi er en teknologi, der henvender sig til den digitale hjemmeentusiast, inklusive:
En BIOS, som understøtter Intel
®
Quick Resume Technology
Enhedsdrivere
Denne teknologi gør det muligt for brugerens system hurtigt at vende tilbage til en aktiv tilstand efter
inaktivitet.
Intel Viiv-teknologi er en valgmulighed for systemer, der bestilles med Microsoft
®
Windows
®
XP Media
Center Edition 2005 og Dual-Core-processorer.
Brug af Intel
®
Viiv™ Quick Resume Technology (valgfri)
Når computeren kører i Intel Viiv Quick Resume Technology (QRT)-tilstand, anvendes tænd/sluk-
knappen som en hurtig til/fra-funktion. Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen én gang, bliver skærmen
sort, og lyden slås fra. I denne tilstand fungerer computeren stadig som indikeret ved at tænd/sluk-
knapindikatoren og diagnosticeringslysdioderne 1, 2 og 4 er tændt. Du bemærker måske også,
at harddiskindikatoren eventuelt blinker, når harddisken anvendes af en ekstern enhed.
Hvis du vil genoptage normal computerdrift, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen, trykke
på en vilkårlig tast på tastaturet, bevæge musen eller trykke på en knap på den valgfrie Microsoft
®
Windows
®
XP Media Center Edition 2005-fjernbetjening.
Sample
This manual is suitable for devices