Dell Dimension 9200C user manual download (Page 31 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 152
Opsætning og brug af computeren
31
Fanen Strømstyringsmodeller
Hver standardindstilling for strøm kaldes en model. Hvis du vil vælge én af de Windows-
standardmodeller, der er installeret på computeren, skal du vælge en model i rullemenuen
Strømstyringsmodeller
. Indstillingerne for hver model vises i felterne under navnet på modellen.
De enkelte modeller har forskellige indstillinger til start af standby- eller dvaletilstand, til slukning
af skærmen og til slukning af harddisken.
Rullemenuen
Strømstyringsmodeller
indeholder følgende modeller:
Altid aktiveret
(standard) – Hvis du vil bruge computeren uden strømbesparelse.
Hjemme/På kontoret
– Hvis du bruger computeren som hjemme- eller kontorcomputer, og du behøver
minimal strømbesparelse.
Bærbar
– Hvis du har en bærbar computer, som du bruger på rejser.
Præsentation
– Hvis computeren skal køre uden afbrydelse (uden brug af strømbesparelse).
Minimal strømstyring
– Hvis computeren skal køre med minimal strømbesparelse.
Maks. batteri
– Hvis du har en bærbar computer, og den kører på batteri i længere tid.
Hvis du vil ændre standardindstillingerne for en model, skal du klikke på rullemenuen i feltet
Sluk
for skærm
,
Sluk for harddiske
,
Systemstandby
eller
Systemdvale
og derefter vælge timeout fra den
viste liste. Hvis du ændrer timeout for et modelfelt, ændres standardindstillingerne for den pågældende
model permanent, medmindre du klikker på
Gem som
og indtaster et nyt navn til den ændrede model.
BEMÆRKNING:
Hvis du indstiller time-out for harddisken til at være før time-out for skærmen, kan computeren
forekomme at være låst. Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller klik med musen for at gendanne. Hvis du vil
undgå dette problem, skal du altid indstille timeout for skærmen til at være før timeout for harddisken.
Fanen Avanceret
Fanen
Avanceret
gør det muligt at:
Anbringe strømstyringsikonen
på proceslinjen i Windows for hurtig adgang.
Indstille computeren til at spørge efter din Windows-adgangskode, før den afslutter standby-
eller dvaletilstand.
Programmere tænd/sluk-knappen til at aktivere standbytilstand, aktivere dvaletilstand eller lukke
computeren.
Hvis du vil programmere disse funktioner, skal du klikke på en indstilling i den tilhørende rullemenu
og derefter klikke på
OK
.
Sample
This manual is suitable for devices