Dell Dimension 9200C user manual download (Page 29 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 152
Opsætning og brug af computeren
29
Power Management (Strømstyring)
Med strømstyringsfunktionerne i Microsoft
®
Windows
®
XP kan du reducere den mængde elektricitet,
din computer bruger, når der er tændt for den, og når du ikke bruger den. Du kan nøjes med at reducere
strømmen til skærmen eller harddisken, eller du kan bruge standbytilstand eller dvaletilstand for at
reducere strømforbruget til hele computeren. Når computeren afslutter en strømsparetilstand,
gendannes Windows-skrivebordet til den tilstand, det var i, før den skiftede til tilstanden.
BEMÆRK:
Hvis din computer har et kort i PCI Express x16-slotten, og du tilføjer en ekstern enhed, der ikke
understøtter S3-pause, kan din computer ikke gå i standby.
BEMÆRK:
Windows XP Professional indeholder sikkerheds- og netværksfunktioner, som ikke er tilgængelige
i Windows XP Home Edition. Når en computer med Windows XP Professional tilsluttes et netværk, vises
forskellige valgmuligheder, der relaterer til sikkerhed og netværk, i bestemte vinduer.
Standbytilstand
Standbytilstand sparer strøm ved at slukke for skærmen og harddisken efter en specificeret periode,
også kaldet timeout. Når computeren afslutter standbytilstand, vender den tilbage til den driftstilstand,
den var i, før den skiftede til standby.
BEMÆRKNING:
Hvis strømmen til computeren bliver afbrudt under standbytilstand, går data eventuelt tabt.
Indstilling af standby til automatisk aktivering efter en defineret inaktivitetsperiode:
1
Klik på
Start
, og klik derefter på
Kontrolpanel
.
2
Under
Vælg en kategori
skal du klikke på
Ydelse og vedligeholdelse
.
3
Under
eller vælg et Kontrolpanel-ikon
skal du klikke på
Strømstyring
.
Hvis du vil aktivere standbytilstand med det samme uden en inaktivitetsperiode, skal du klikke
på knappen
Start
, klikke på
Luk computeren
oh derefter klikke på
Standby
.
Hvis du vil afslutte standbytilstand, skal du trykke på en tast på tastaturet eller bevæge musen.
Sample
This manual is suitable for devices