Dell Dimension 9200C user manual download (Page 27 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 152
Opsætning og brug af computeren
27
Sådan kopieres en cd eller dvd
BEMÆRK:
Kombinerede cd-rw/dvd-drev kan ikke skrive til dvd-medier. Hvis du har et kombineret cd-rw/dvd-drev,
og du har problemer med at optage, skal du kontrollere, om der findes softwarepatches på Sonics websted for
support på adressen
www.sonic.com
.
De dvd-skrivbare drev, der er installeret i Dell-computere, kan skrive til og læse dvd+/-r-, dvd+/-rw- og
dvd+r DL-medier (dual layer), men kan ikke skrive til og muligvis ikke læse dvd-RAM- eller dvd-r DL-
medier.
BEMÆRK:
De fleste dvd'er i handelen er copyright-beskyttede og kan ikke kopieres ved hjælp af Roxio Creator
Plus.
1
Klik på knappen
Start
, vælg
Alle programmer
Roxio
Creator Projects
, og klik derefter på
RecordNow Copy
.
2
Under fanen
Copy
skal du klikke på
Disc Copy
.
3
Kopiering af cd'en eller dvd'en:
Hvis du har ét cd/dvd-drev
, skal du kontrollere, at indstillingerne er korrekte og derefter klikke
på knappen
Disc Copy
. Computeren læser din kilde-cd eller -dvd og kopierer dataene til en
midlertidig mappe på computerens harddisk.
Når du bliver bedt om det, skal du indsætte en tom cd eller dvd i drevet og klikke på
OK
.
Hvis du har to cd/dvd-drev
, skal du vælge det drev, hvori du har indsat din kilde-cd eller -dvd og
derefter klikke på knappen
Disc
Copy
. Computeren kopierer dataene fra kilde-cd'en eller -dvd'en
til den tomme cd eller dvd.
Når du er færdig med at kopiere kilde-cd'en eller -dvd'en, skubbes den cd eller dvd, du har oprettet,
automatisk ud.
Brug af tomme cd'er og dvd'er
Cd-rw-drev kan kun skrive til cd-optagelsesmedier (inklusive cd-rw-højhastighedsmedier), hvorimod
dvd-skrivbare drev kan skrive til både cd- og dvd-optagelsesmedier.
Brug tomme cd-r'er til at optage musik eller lagre datafiler permanent. Når den maksimale lagerkapacitet
på en cd-r er nået, kan du ikke skrive til den pågældende cd-r igen (se Sonic-dokumentationen for
yderligere oplysninger). Brug tomme cd-rw'er, hvis du har tænkt dig at slette, genskrive eller opdatere
dataene på cd'en senere.
Tomme dvd+/-r'er kan bruges til permanent lagring af store mængder data. Når du har oprettet en
dvd+/-r-disk, kan du muligvis ikke skrive til den pågældende disk igen, hvis disken er blevet
afsluttet
eller
lukket
i den sidste fase af diskoprettelsesprocessen. Brug tomme dvd+/-rw'er, hvis du har tænkt dig at
slette, genskrive eller opdatere dataene på disken senere.
Sample
This manual is suitable for devices