Dell Dimension 9200C user manual download (Page 26 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 152
26
Opsætning og brug af computeren
Regulering af lydstyrken
BEMÆRK:
Hvis højttalerne er slået fra, kan du ikke høre afspilningen af en cd eller dvd.
1
Klik på knappen
Start
, vælg
Alle programmer
Tilbehør
Underholdning
, og klik derefter
Lydstyrke
.
2
I vinduet
Lydstyrke
skal du klikke på linjen i kolonnen
Lydstyrke
op eller ned for at forøge eller
reducere lydstyrken.
Klik på
Hjælp
i vinduet
Lydstyrke
for yderligere oplysninger om indstillinger for lydstyrke.
Justering af billedet
Hvis der vises en fejlmeddelelse om, at den nuværende opløsning og farvedybde bruger for megen
hukommelse og forhindrer dvd-afspilning, skal du ændre egenskaberne for skærm.
1
Klik på knappen
Start
, og klik derefter på
Kontrolpanel
.
2
Under
Vælg en kategori
skal du klikke på
Udseende og temaer
.
3
Under
Vælg en opgave...
skal du klikke på
Skift skærmopløsning
.
4
I vinduet
Egenskaber for skærm
skal du klikke på og trække skyderen under
Skærmopløsning
for at ændre indstillingen til
800 x 600 pixels
.
5
Klik på rullemenuen under
Farvekvalitet
, og klik derefter på
Mellem (16 bit)
.
6
Klik på
OK
.
Kopiering af cd'er og dvd'er
BEMÆRK:
Sørg for at overholde alle copyright-love, når du opretter cd'er og dvd'er.
Dette afsnit gælder kun for computere med cd-rw, dvd+/-rw eller cd-rw/dvd-drev (kombineret).
BEMÆRK:
De typer cd- eller dvd-drev, som Dell tilbyder, kan variere fra land til land.
I følgende instruktioner får du forklaret, hvordan du laver en nøjagtig kopi af en cd eller dvd ved hjælp
af Roxio Creator Plus - Dell Edition. Du kan også bruge Roxio Creator Plus til andre formål, som f.eks.
oprettelse af musik-cd'er fra lydfiler, der er lagret på din computer, eller sikkerhedskopiering af vigtige
data. Hvis du har brug for hjælp, skal du åbne Roxio Creator Plus og derefter klikke på ikonen med
spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne af vinduet.
Sample
This manual is suitable for devices