Dell Dimension 9200C user manual download

For Devices:Dell Dimension 9200C
Languages:Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 152
Opsætning og brug af computeren
25
En cd-afspiller er forsynet med følgende basisknapper:
En dvd-afspiller er forsynet med følgende basisknapper:
Klik på
Hjælp
på cd- eller dvd-afspilleren (om tilgængelig) for yderligere oplysninger om afspilning
af cd'er eller dvd'er.
Afspil.
Gå tilbage i det aktuelle nummer.
Pause.
Gå frem i det aktuelle nummer.
Stop.
Gå til forrige nummer.
Skub ud.
Gå til næste nummer.
Stop.
Afspil.
Hurtig fremspoling.
Pause.
Hurtig tilbagespoling.
Gå til næste titel eller kapitel.
Gå til forrige titel eller kapitel.
Sample