Dell Dimension 9200C user manual download (Page 24 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 152
24
Opsætning og brug af computeren
Afspilning af en cd eller dvd
BEMÆRKNING:
Tryk ikke cd- eller dvd-skuffen ned, når du åbner og lukker den. Hold skuffen lukket,
når du ikke bruger drevet.
BEMÆRKNING:
Flyt ikke computeren, når du afspiller cd'er eller dvd'er.
1
Tryk på udløserknappen foran på drevet.
2
Anbring disken med mærkaten opad og midt i skuffen.
3
Tryk ned på midten af disken i skuffen, indtil den klikker på plads.
4
Tryk på udløserknappen, eller tryk forsigtigt skuffen ind.
Se cd-softwaren, som fulgte med computeren, hvis du vil formatere cd'er til lagring af data,
oprette musik-cd'er eller kopiere cd'er.
BEMÆRK:
Sørg for at overholde alle copyright-love, når du opretter cd'er og dvd'er.
Sample
This manual is suitable for devices