Dell Dimension 9200C user manual download (Page 22 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 152
22
Opsætning og brug af computeren
Guiden Netværksinstallation
Microsoft
®
Windows
®
XP-operativsystemet indeholder guiden Netværksinstallation, som hjælper
dig igennem processen med at dele filer, printere eller en internetforbindelse mellem computere
i hjemmet eller på et lille kontor.
1
Klik på knappen
Start
, vælg
Alle programmer
Tilbehør
Kommunikation
, og klik derefter
Guiden Netværksinstallation
.
2
Klik på
Næste
på velkomstsiden.
3
Klik på
Kontrolliste for oprettelse af et netværk
.
BEMÆRK:
Hvis du vælger forbindelsesmetoden
Denne computer opretter direkte forbindelse til Internettet
,
aktiveres den integrerede firewall, som findes i Windows XP Service Pack 1 (SP1) og senere.
4
Gennemgå kontrollisten, og udfør de nødvendige forberedelser.
5
Vend tilbage til guiden Netværksinstallation, og følg instruktionerne på skærmen.
Oprettelse af forbindelse til internettet
BEMÆRK:
Internetudbydere og internetudbyderes tilbud varierer fra land til land.
For at oprette forbindelse til internettet skal du bruge et modem eller en netværksforbindelse samt
en internetudbyder, som f.eks. AOL eller MSN. Internetudbyderen tilbyder én eller flere af følgende
internetforbindelsesmuligheder:
Modemforbindelser, som giver adgang til internettet via en telefonlinje. Modemforbindelser
er betydeligt langsommere end DSL- og kabelmodemforbindelser.
DSL-forbindelser, som giver højhastighedsadgang til internettet via den eksisterende telefonlinje.
Med en DSL-forbindelse kan du være på internettet og bruge din telefon på samme linje samtidigt.
Kabelmodemforbindelser, som giver højhastighedsadgang til internettet via den lokale kabel-tv-linje.
Hvis du bruger en modemforbindelse, skal du slutte en telefonledning til modemstikket på computeren
og til telefonstikket i væggen, før du opsætter din internetforbindelse. Hvis du bruger en DSL- eller
kabelmodemforbindelse, skal du kontakte internetudbyderen for at få opsætningsanvisninger.
Sample
This manual is suitable for devices