Dell Dimension 9200C user manual download (Page 21 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 152
Opsætning og brug af computeren
21
Opsætning af et hjemme- og kontornetværk
Tilslutning til et netværkskort
BEMÆRK:
Slut netværkskablet til netværkskortstikket på computeren. Slut ikke netværkskablet til modemstikket
på computeren. Slut ikke et telefonkabel til et telefonstik i væggen.
1
Slut netværkskablet til netværkskortstikket bag på computeren.
Indfør kablet, indtil det klikker på plads, og træk derefter forsigtigt i det for at sikre, at det sidder fast.
2
Slut den anden ende af netværkskablet til en netværksenhed.
1
netværkskortstik på computer
2
stik til netværkskort
3
netværkskabel
4
netværksenhed
4
1
3
2
Sample
This manual is suitable for devices