Dell Dimension 9200C user manual download

For Devices:Dell Dimension 9200C
Languages:Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 152
20
Opsætning og brug af computeren
Sådan bruges mediekortlæseren:
1
Kontrollér mediet eller kortet for at fastslå, hvordan det skal vende, når det sættes i.
BEMÆRKNING:
Hvis du mærker modstand, må du ikke tvinge mediet eller kortet ind. Kontroller, at kortet vender
rigtigt, og forsøg igen.
2
Sæt mediet eller kortet helt ind i den relevante slot, indtil det er korrekt anbragt i stikket.
Tilslutning af et tv (valgfrit)
BEMÆRK:
For at tilslutte et tv til din computer skal du have et videokort, der har tv-out-funktionalitet
samt et S-video-kabel, der kan købes i de fleste elektronikforretninger. Der følger ikke et S-videokabel
med computeren.
1
Følg procedurerne i “Inden du går i gang” på side 67.
2
Slut den ene ende af S-videokablet til TV-OUT-stikket bag på computeren.
3
Slut den anden ende af S-videokablet til S-video-ind-stikket på fjernsynet.
Ændring af skærmindstillingerne
1
Tænd for computeren, når du har tilsluttet tv
'
et.
Microsoft
®
Windows
®
-skrivebordet viser skærmen.
2
Aktivér kloningstilstand eller udvidet skrivebordstilstand i skærmindstillingerne.
I kloningstilstand viser skærm og tv det samme billede.
I udvidet skrivebordstilstand kan du trække objekter fra den ene skærm til den anden,
så du effektivt kan fordoble mængden af skærmarbejdsplads.
For oplysninger om ændring af skærmindstillingerne for dit grafikkort kan du se i Hjælp og support
i brugervejledningen (klik på knappen
Start
, klik på
Hjælp og support
, klik på
Bruger- og
systemvejledninger
, klik på
Enhedsvejledninger
, og klik derefter på vejledningen til dit grafikkort).
Sample