Samsung 172W user manual download (Page 9 of 41)

Languages: Danish
Pages:41
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 41
Udpakning
Front
Bagpanel
1.
Auto knap
Anvend denne knap til direkte automatisk justering
2.
Exit knap
Source-knap
Anvend denne knap til at forlade den aktiverede menu eller OSD.
Når du trykker på knappen Source, vælges videosignalet, mens OSD er slået
fra.(Når du trykker på kildeknappen for at ændre inputtilstanden, vises en
meddelelse i midten af skærmen, og du får vist den aktuelt valgte tilstand –
analogt eller digitalt inputsignal.)
Bemærk:
Hvis du vælger tilstanden Digital, skal du tilslutte skærmen til
grafikkortet med en digital port ved hjælp af DVI-kablet.
3.
Justerings
knapper
Med disse knapper kan du markere og justere menuelementer.
4.
Menu knap
Denne knap anvendes til at åbne OSD og aktivere valgte menuelementer.
5.
Tænd/sluk lampe
Denne lampe lyser grønt ved normal drift og blinker grønt en enkelt gang, når
skærmen gemmer dine justeringer. (Når du tænder for skærmen, vises en
meddelelse i midten af skærmen, og du får vist den aktuelt valgte tilstand –
analogt eller digitalt inputsignal.)
6.
Tænd/sluk knap
Anvend denne knap til at tænde eller slukke for skærmen.
a.
Knappen
MagicBright
MagicBright refererer til en ny skærmfunktion med en skærmvisningskvalitet,
er dobbelt så god og tydelig som på eksisterende skærme. Du får den
skærmlysstyrke og -opløsning, der er mest korrekt til visning af tekst samt til
gennemsyn af Internettet og multimedieanimationer, og derved opfylder
funktionen mange forskellige brugerkrav. Du kan let vælge en af de
forudkonfigurerede lysstyrke- og opløsningsindstillinger ved blot at trykke på e
MagicBright-knap, der findes foran på skærmen.
Bemærk:
Gå til
PowerSaver
, der er nærmere beskrevet i håndbogen, for yderligere oplysninger om
energibesparende funktioner. Sæt din PC til OFF, når den ikke skal bruges eller hvis du
forlader arbejdspladsen i længere tid.
Sample
This manual is suitable for devices