Samsung 172W user manual download (Page 7 of 41)

Languages: Danish
Pages:41
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 41
Tegnforklaring
Strøm
Installation
Vedligeholdelse
Diverse
Afmonter aldrig kabinettet (eller bagpanel). Der er ingen indvendige
dele, der kan vedligeholdes af brugeren.
Dette kan føre til elektrisk stød eller brand.
Overlad service til en kvalificeret servicetekniker.
Hvis skærmen ikke fungerer normalt - specielt, hvis der
fremkommer mærkelige lyde eller lugt - tag øjeblikkelig stikket ud
og kontakt en autoriseret forhandler eller servicetekniker.
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Anbring aldring tunge genstande oven på skærmen.
Dette kan føre til elektrisk stød eller brand.
Hvil øjnene i 5 minutter efter hver times arbejde ved skærmen.
Dette vil modvirke øjentræthed.
Brændbare stoffer bør aldrig anvendes eller opbevares i nærheden
af skærmen.
Det kan forårsage en eksplosion eller brand.
Forsøg aldrig at flytte skærmen ved at løfte den ved hjælp af
ledning eller signalkabel.
Dette kan føre til systemsvigt, elektrisk stød eller brand på grund af
beskadigelse af kablet.
Ryk aldrig skærmen til højre eller til venstre ved bare at trække i
ledningen eller signalkablet.
Dette kan føre til systemsvigt, elektrisk stød eller brand på grund af
beskadigelse af kablet.
Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne i skærmen.
Dette kan føre til elektrisk stød, brand eller beskadigelse.
Sample
This manual is suitable for devices