Samsung 172W user manual download (Page 6 of 41)

Languages: Danish
Pages:41
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 41
Tegnforklaring
Strøm
Installation
Vedligeholdelse
Diverse
Skærmkabinettet eller TFT-LCD fladen kan tørres af med en fugtig, blød
klud.
Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på monitoren.
Anvend det anbefalede rengøringsmiddel og brug en blød klud.
Rengør stik og stikkontakt med en tør klud, hvis de er støvede eller
snavsede.
Et snavset stik kan forårsage elektrisk stød eller brand.
Anbring aldrig et glas vand, kemikalier eller små metalgenstande
oven på skærmen.
Det kan føre til beskadigelse, elektrisk stød eller brand.
Skulle et fremmedlegeme komme ind i monitoren, tag stikket ud af
kontakten og tilkald et servicecenter.
Sample
This manual is suitable for devices