Samsung 172W user manual download (Page 5 of 41)

Languages: Danish
Pages:41
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 41
Tegnforklaring
Strøm
Installation
Vedligeholdelse
Diverse
Tildæk aldrig skærmkabinettets ventilationsåbninger.
Dårlig ventilation kan forårsage systemsvigt eller brand.
Anbring din skærm et forholdsvis støvfrit sted med lav
luftfugtighed.
I modsat fald er der risiko for elektrisk stød eller der kan udvikle sig
brand inde i skærmen.
Undgå at tabe skærmen under transport.
Dette kan forårsage legemsbeskadigelse eller skade på materiel.
Anbring skærmen på en jævn, solid flade.
Skærmen kan beskadiges, hvis den falder ned.
Sæt skærmen ned med forsigtighed.
Den kan muligvis blive ødelagt.
Anbring aldrig monitoren med skærmfladen nedad.
TFT-LCD overfladen kunne blive beskadiget.
Sample
This manual is suitable for devices