Samsung 172W user manual download (Page 4 of 41)

Languages: Danish
Pages:41
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 41
Tegnforklaring
Strøm
Installation
Vedligeholdelse
Diverse
Anvend aldrig et beskadiget eller løst stik.
Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.
Tag aldrig stikket ud ved at rykke i ledningen, og rør aldrig ved
ledningen med våde hænder
Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.
Anvend altid kun stik og kontakter med korrekt jordforbindelse.
Forkert jordforbindelse kan føre til elektrisk stød eller beskadigelse
af materiel.
Undgå at bøje stik og ledninger samt at placere tunge genstande
ovenpå disse og derved beskadige dem.
Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.
Fjern stikket fra kontakten i tordenvejr samt hvis PC'en ikke skal
anvendes i længere tid.
Undladelse heraf kan føre til elektrisk stød eller brand.
Undgå at tilslutte flere forlængerledninger eller stik til samme
kontakt.
Dette kan føre til brand.
DPMS ( bør forklares - ingen her ved hvad DPMS er PC), hvis den ikke skal
bruges i længere tid. Hvis du bruger en pauseskærm, sæt denne til aktiv
status.
Sample
This manual is suitable for devices