Samsung 172W user manual download (Page 33 of 41)

Languages: Danish
Pages:41
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 41
Service
Ordforklaring
Forskrifter
Natural Color -
Farvestyrings
system
For bedre billede
Rettigheder
Dot Pitch
Skærmbilledet er sammensat af røde, grønne og blå punkter. Jo tættere punkterne står, des
højere er opløsningen. Afstanden mellem to punkter af samme farve kaldes 'Dot Pitch'. Enhed:
mm.
Lodret Frekvens
Skærmen skal kaldes frem flere gange hvert sekund for at danne og vise et billede for brugeren.
Frekvensen af denne gentagelse per sekund kaldes Lodret Frekvens eller Gentagelsesfrekvens.
Enhed: Hz.
Eksempel: Hvis det samme lyssignal gentages 60 gange i sekundet, så kaldes det 60 Hz. I den
situation kan man se flimmer på skærmen. For at undgå dette problem anvendes en
flimmerfri mode med en lodret frekvens på mere end 70 Hz.
Vandret Frekvens
Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret,
kaldes den Vandrette Cyklus. Det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens.
Enhed: kHz.
Interlace og Non-Interlace Metoder
Når skærmens vandrette linjer fra top til bund vises i rækkefølge, kaldes det Non-Interlace
metode, mens det kaldes Interlace metode, når lige og derefter ulige linjer vises. Non-Interlace
metoden anvendes for de fleste skærme for at opnå et klart billede. Interlace metoden er den
samme metode, som anvendes for TV.
Plug & Play
Dette er en funktion, som giver den bedst mulige skærmkvalitet for brugeren ved at gøre det
muligt for computer og skærm automatisk at udveksle informationer. Denne monitor opfylder den
internationale standard VESA DDC for Plug & Play funktionen.
Opløsning
Antallet af vandrette og lodrette punkter, der anvendes for at danne skærmbilledet, kaldes
'opløsning'. Dette tal angiver billedets nøjagtighed. Høj opløsning er velegnet for multi-tasking,
idet skærmen er i stand til at vise flere billedinformationer.
Eksempel: Hvis opløsningen er 1024 x 768 betyder det, at skærmbilledet er sammensat af 1024
vandrette punkter (vandret opløsning) og 768 lodrette punkter (lodret opløsning).
Sample
This manual is suitable for devices