Samsung 172W user manual download (Page 30 of 41)

Languages: Danish
Pages:41
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 41
Generelle
specifikationer
PowerSaver
Fabriksindstillede Modes
Hvis signalet fra computeren er det samme som følgende fabriksindstillede Timing Modes, vil
skærmen blive justeret automatisk. Hvis signalet derimod ikke er det samme, vil skærmbilledet
måske forsvinde helt, selv om LED er tændt. Se håndbogen for videokortet og indstil skærmen
således:
Fabriksindstillede Timing Modes
Display Mode
Lodret Frekvens
(kHz)
Vandret
Frekvens
(Hz)
Pixel Clock
(MHz)
Vandret Frekvens
Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant
af skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus, og det inverse tal for
Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: kHz.
Lodret Frekvens
Nøjagtigt som et lysstofrør, så skal skærmen gentage det samme billede
mange gange i sekundet for at vise et billede for brugeren. Denne
gentagelsesfrekvens kaldes den Lodrette Frekvens eller
billedgenskabelsesfrekvensen. Enhed: Hz.
Sync Polaritet
(V/L)
MAC
,
640 x 480
35
,
000
66
,
667
30
,
240
-/-
MAC
,
832 x 624
49
,
726
74
,
551
57
,
284
-/-
IBM
,
640 x 350
31
,
469
70
,
086
25
,
175
+/-
IBM
,
640 x 480
31
,
469
59
,
940
25
,
175
-/-
IBM
,
720 x 400
31
,
469
70
,
087
28
,
322
-/+
VESA
,
640 x 480
37
,
500
75
,
000
31
,
500
-/-
VESA
,
640 x 480
37
,
861
72
,
809
31
,
500
-/-
VESA
,
800 x 600
35
,
156
56
,
250
36
,
000
+.-/+.-
VESA
,
800 x 600
37
,
879
60
,
317
40
,
000
+/+
VESA
,
800 x 600
46
,
875
75
,
000
49
,
500
+/+
VESA
,
800 x 600
48
,
077
72
,
188
50
,
000
+/+
VESA
,
1024 x 768
48
,
363
60
,
004
65
,
000
-/-
VESA
,
1024 x 768
56
,
476
70
,
069
75
,
000
-/-
VESA
,
1024 x 768
60
,
023
75
,
029
78
,
750
+/+
VESA, 1280 x 768
47,700
60,000
80,136
-/+
Sample
This manual is suitable for devices