Samsung 172W user manual download (Page 3 of 41)

Languages: Danish
Pages:41
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 41
Tegnforklaring
Strøm
Installation
Vedligeholdelse
Diverse
Anvisninger, der er markeret med dette symbol skal overholdes - undladelse heraf kan
resultere i legemsbeskadigelse eller ødelæggelse af material.
Forbudt
Bør altid læses og forstås
Må ikke afmonteres
Fjern stikket fra kontakten
Må ikke berøres
Jordforbindelse for at undgå elektrisk stød
Sample
This manual is suitable for devices