Samsung 172W user manual download (Page 26 of 41)

Languages: Danish
Pages:41
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 41
En monitor genskaber visuelle signaler, der modtages fra pc'en. Som følge heraf, hvis der er
problemer med pc'en eller videokortet, kan dette forårsage, at monitorskærmens billede
forsvinder, har forkerte farver, udsender støj, Video mode not supported, osv. Hvis det er
tilfældet, check først, hvor problemet er og kontakt så et servicecenter eller din forhandler.
Kontrol af monitorens funktionstilstand
Hvis der ikke er noget billede på skærmen eller advarslen "Video mode not supported"
kommer frem, fjern da kablet fra computeren, mens monitoren stadig er tændt.
Hvis en besked kommer frem på skærmen eller hvis skærmen bliver hvid betyder det, at
monitoren virker.
Hvis det er tilfældet, bør computeren checkes for at se, om der er problemer.
Checkliste
Spørgsmål & Svar
Selv-test
kontrolfunktion
Sample
This manual is suitable for devices