Samsung 172W user manual download (Page 25 of 41)

Languages: Danish
Pages:41
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 41
Checkliste
Spørgsmål & Svar
Selv-test
kontrolfunktion
Selv-test Kontrolfunktion
|
Advarsler
|
Miljø
|
Gode Tips
Din monitor er forsynet med en selv-test funktion, som gør det muligt for dig at kontrollere,
om din monitor fungerer korrekt.
1.
Sluk for både computer og monitor.
2.
Fjern videostikkablet fra computerens bagpanel.
3.
Tænd for monitoren.
Hvis monitoren fungerer korrekt, vil du se et felt med indrammet tekst som vist på
følgende illustration.
sDe tre felter inde i rammen er rød, grøn og blå.
Såfremt en boks ikke kommer til syne betyder det, at der er et problem med din monitor.
Denne boks kommer også frem under normal drift, hvis videokablet går løst eller bliver
ødelagt.
4.
Sluk for din monitor og tilslut videokablet igen; tænd så for både computer og monitor.
Hvis din monitorskærm stadig er sort efter at have udført ovenstående procedure, bør
du checke din video controller og computer system; din monitor fungerer korrekt.
Hvis der er noget galt med inputsignalet, vil der fremkomme en besked på skærmen,
eller skærmbilledet forsvinder helt, selv om LED er aktiv. Beskeden kan angive, at
monitoren er uden for scanning rækkevidde eller at du skal checke signalkablet.
Stedet og placeringen af monitoren kan have indflydelse på kvaliteten og andre af
monitorens funktioner.
1.
Hvis der er woofer højttalere i nærheden af monitoren, bør wooferen fjernes og anbringes i
andet rum.
2.
Fjern alle elekriske apparater som f.eks. radioer, ventilatorer, ure og telefoner, der er inden for
en radius af 1 meter fra monitoren.
Sample
This manual is suitable for devices