Samsung 172W user manual download (Page 24 of 41)

Languages: Danish
Pages:41
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 41
Checkliste
Spørgsmål &
Svar
Selv-test
kontrolfunktion
Spørgsmål
Svar
Hvordan ændrer jeg frekvensen?
Frekvensen kan ændres ved at omkonfigurere
videokortet.
Bemærk, at support for videokort kan variere, afhængigt
af versionen af den anvendte driver.
(Se instruktionsbogen for computer eller videokort for
yderlige oplysninger).
Hvordan kan jeg justere
opløsningen?
Windows
ME/
2000/XP: Indstil opløsningen i
Kontrolpanel, Skærm, Indstillinger.
* Kontakt fabrikanten af videokort for yderligere
oplysninger.
Hvordan kan jeg indstille
PowerSaver funktionen?
Windows
ME/
2000/XP: Indstil BIOS-SETUP for
computeren eller pauseskærmen. (Se
Windows/Computerhåndbog).
Skærmen fremkommer med lyde,
når der tændes for den.
Det er normalt, idet der fremkommer lyde når
metalkabinettet og elektromagneten, der er installeret for
at blokere elektromagnetiske bølger, gensidigt påvirker
hinanden.
Hvordan kan jeg rengøre det
udvendige kabinet/LCD Skærm?
Slå strømmen fra, tag ledningen ud og tør monitoren af
med en blød klud. Brug enten et rengøringsmiddel eller
rent vand.
Sørg for, at der ikke efterlades rester af rengøringsmidlet
og at kabinettet ikke bliver ridset. Pas på, at der ikke
kommer vand ind i monitoren.
Sample
This manual is suitable for devices