Samsung 172W user manual download (Page 21 of 41)

Languages: Danish
Pages:41
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 41
Checkliste
Spørgsmål & Svar
Selv-test
kontrolfunktion
Check oplysninger i det følgende afsnit, før du tilkalder en servicetekniker, for at se, om du
selv kan klare problemet. Hvis du har brug for assistance, kan du bruge telefonnummeret på
dit garantibevis, nummeret, der er angivet i afsnittet med Oplysninger eller du kan kontakte
din forhandler.
Generelle
|
For multimedia-model
Generelle
Symptomer
Checkliste
Mulige løsninger
Der er ikke noget
billede på skærmen.
Jeg kan ikke tænde
for monitoren.
Er strømkablet rigtigt tilsluttet?
Kontroller strømforbindelse og
forsyning.
Kommer meddelelsen "
Ingen
forbindelse, Check
Signalkabel
" op på skærmen?
(Tilsluttet ved hjælp af D-sub-
kablet)
Kontroller, om computeren er tilsluttet
korrekt.
(Tilsluttet ved hjælp af DVI-kablet)
Hvis der vises en (fejl-)meddelelse på
skærmen, selv om skæmen er tilsluttet
korrekt, skal du kontrollere, om
skærmens status er indstillet til
analog. Tryk på knappen Source
(Kilde) for at få skærmen til at
dobbelttjekke signalets inputkilde.
Hvis strømmen er tilsluttet,
genstart computeren for at se
åbningsskærm-billedet (login
skærmbilledet).
Hvis åbningsskærmbilledet (login
skærmbilledet) kommer frem, start så
computeren i passende mode (sikker
mode for Windows ME/2000/XP), og
juster derefter videokortets frekvens.
(Se
Fabriksindstillede Display Modes
.)
Bemærk: Hvis åbningsskærmbilledet
(login skærmbilledet) ikke kommer
frem,
kontakt da et servicecenter eller
din forhandler
.
Kommer "
Video mode not
supported
" frem på skærmen?
Denne meddelelse vises, hvis signalet
fra videokortet overstiger den maksi-
male opløsning og frekvens for din
monitor.
Juster din monitors maksimale opløs-
ning og frekvens.
Der er ikke noget billede på
skærmen. Blinker
strømindikatorlampen på
monitoren med 1 sekunds
interval?
Monitoren er i PowerSaver mode.
Tryk på en tast på tastaturet eller flyt
musen for at aktivere monitoren og
kald billedet frem på skærmen.
Tilslutttet ved hjælp af DVI-
kablet?
Du kan få en tom skærm, hvis du
starter systemet, inden du tilslutter
DVI-kablet, eller hvis du tager DVI-
kablet ud og derefter tilslutter det igen,
mens systemet kører, da visse typer
grafikkort ikke udsender videosignaler.
Tilslut DVI-kablet, og genstart derefter
systemet.
Sample
This manual is suitable for devices