Samsung 172W user manual download (Page 17 of 41)

Languages: Danish
Pages:41
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 41
5.
Klik på "
Opdatér driver
" og vælg "
Installér fra liste eller
...", og klik derefter på "
Næste
"-
knappen.
6.
Vælg "
Søg ikke, jeg vil
...", klik så på "
Næste
" og derefter klik på "
Har diskette
".
7.
Klik på "
Gennemse
"-knappen, vælg derefter A:\(D:\driver), vælg din monitormodel i listen og
klik så på "
Næste
"-knappen.
8.
Hvis du ser følgende "
Besked
"-vindue, klik så på "
Fortsæt
" knappen. Klik på "Slut"-knappen.
Denne monitor-driver har MS Logo-autorisation, og installation vil ikke beskadige dit system.
*Den autoriserede driver kan findes på Samsung Monitor's hjemmeside.
http://www samsung-monitor com/
Tilslutning af skærm
Installation af
skærmdriver
Sample
This manual is suitable for devices