Samsung 172W user manual download (Page 11 of 41)

Languages: Danish
Pages:41
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 41
Tilslutning af
skærm
Installation af
skærmdriver
Opstilling-Generelle
1.
Tilslut DC-adapteren til skærmen i strømporten bag på skærmen. Sæt stikket fra skærmens
strømkabel i den nærmeste stikkontakt.
2-1.
Bruge D-sub-tilslutningskablet (analogt) sammen med skærmkortet.
Tilslut signalkablet til videostikket på din computer, video board, videokort eller grafikkort.
2-2.
Bruge DVI-tilslutningskablet (digitalt) sammen med skærmkortet.
Tilslut DVI-kablet til DVI-porten bag på din monitor.
3.
Tilsluttet en Macintosh
Tilslut skærmen til Macintosh-computeren ved hjælp af D-SUB-tilslutningskablet.
4.
Hvis du har en ældre Macintosh, skal du tilslutte skærmen ved hjælp af en speciel Mac-
adapter.
5.
Tænd for computer og skærm. Hvis du ser et skærmbillede, er installationen færdig.
Med visse skærmkort kan du få tom skærm, hvis du slutter D-sub- og DVI-kablerne til samme
computer på én gang.
Hvis du tilslutter skærmen korrekt med DVI-tilslutningkablet, men alligevel får en tom eller
flimrende skærm, skal du kontrollere, at skærmens status er indstillet til analog. Tryk på knappen
Source
(Kilde) for at få skærmen til at dobbelttjekke signalets inputkilde.
Sample
This manual is suitable for devices