Samsung 172W user manual download (Page 9 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 45
Bruksanvisning
Säkerhetsföreskrifter
Tag inte bort höljet (eller baksidan). Det finns inga delar
inuti som användaren själv kan reparera.
Om ni försöker göra det, kan ni få en elektrisk stöt eller orsaka brand.
Låt kvalificerad servicepersonal sköta all service.
Om Er monitor inte fungerar normalt och speciellt om det
kommer ovanliga ljud eller lukter från den
ska Ni
omedelbart dra ur kontakten och ringa upp auktoriserad
försäljare eller service.
Gör man inte det, kan det orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.
Sätt inte tunga föremål på monitorn.
Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.
För varje timme som ni tittar på monitorn, bör ni låta
ögonen vila i fem minuter.
Då blir ögonen mindre trötta.
Använd eller förvara inte lättantändliga ämnen nära
monitorn.
Det kan orsaka explosion eller brand
Övrigt
Sample
This manual is suitable for devices