Samsung 172W user manual download (Page 8 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 45
Bruksanvisning
Säkerhetsföreskrifter
Spruta inte rengöringsmedel direkt på monitorn.
Använd rent vatten eller en utspädd lösning av
rengöringsmedel tillsammans med en mjuk torkduk.
Om ytan mellan stickkontakten och stiften är dammig
eller smutsig, rengörs den noga med en torr duk.
Smutsiga kontakter kan orsaka elektriska stötar eller brand.
Ställ inte glas med vatten, kemikalier eller metallföremål
på monitorn.
Det kan orsaka skada, elektriska stötar eller brand.
Om främmande föremål hamnar i monitorn, så dra ur kontakten och
ring sedan upp ett servicekontor.
Rengöring
När Ni rengör monitorhöljet eller utsidan på TFT-LCD, så torka med en
lätt fuktad, mjuk trasa.
Sample
This manual is suitable for devices