Samsung 172W user manual download (Page 6 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 45
Bruksanvisning
Säkerhetsföreskrifter
Täck inte över ventilerna på monitorns hölje.
Dålig ventilation kan förorsaka att den går sönder eller börjar brinna.
Sätt monitorn någonstans med låg luftfuktighet och
minsta möjliga damm.
Annars kan det kunna uppstå en elektrisk stöt eller brand inne i
monitorn.
Tappa inte monitorn när Ni flyttar den.
Det kan skada produkten eller Er själv.
Placera monitorn på en jämn och stadig yta.
Monitorn kan skada någonting om den faller ner.
Sätt ner monitorn försiktigt.
Den kan bli skadad eller gå sönder.
Installation
Sample
This manual is suitable for devices