Samsung 172W user manual download (Page 5 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 45
Bruksanvisning
Säkerhetsföreskrifter
Dra ur stickkontakten vid oväder eller när det blixtrar,
eller om monitorn inte ska användas under en längre tid.
Om man inte gör det, kan det orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.
Koppla inte in för många förlängningssladdar till samma
uttag.
Det kan förorsaka eldsvåda.
Ström
Sample
This manual is suitable for devices