Samsung 172W user manual download (Page 45 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 45
Information
Upplysningar i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning.
© 200
3
Samsung Electronics Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.
Återgivning i alla former utan skriftligt tillstånd från Samsung Electronics Co., Ltd. är strängeligen förbjuden.
Samsung Electronics Co., Ltd. skall ej vara ersättningsansvariga för fel i denna text eller för skador i samband
med eller till följd av att detta material görs tillgängligt, hur det fungerar eller hur det används.
Samsung
är det registrerade varumärket för Samsung Electronics Co., Ltd.;
Microsoft
,
Windows
och
Windows NT
är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation;
VESA
,
DPMS
och
DDC
är
registrerade varumärken tillhöriga Video Electronics Standard Association; Namnet och
logotypen
ENERGY STAR
är registrerade varumärken som tillhör USA:s miljöskyddsbyrå, Environmental
Protection Agency (EPA). Såsom en partner i ENERGY STAR, har Samsung Electronics Co., Ltd. beslutat
att denna produkt håller sig till ENERGY STAR:s riktlinjer för energiutbyte.
Alla övriga produktnamn som nämnts i denna text kan vara varumärken eller registrerade varumärken
tillhöriga sina respektive ägare.
Företagsuppgifter och copyright
Bruksanvisning
Sample
This manual is suitable for devices