Samsung 172W user manual download (Page 43 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 45
Bruksanvisning
Information
Mjukvara för naturlig färg "Natural Color" Software
Ett av de nyaste problemen med att använda en dator är att färgen på bilderna som trycks ut på en skrivare,
eller andra bilder som avlästs på en scanner eller via digitalkamera inte är samma som de som visas på
monitorn. "Natural Color" är precis rätt lösning på detta problem. Det är ett färgadministreringssystem som
utvecklats av Samsung Electronics i samarbete med Korea Electronics & Telecommunications Institute
(ETRI). Detta system finns enbart till Samsungs monitorer och gör att färgerna på monitorn är desamma som
som på den tryckta eller avlästa bilden.
För ytterligare information, titta på Hjälp (F1) i dataprogrammet.
Installation av "Natural Color"-programmet
Vill Ni installera programmet för hand, så sätt i CD:n som levereras tillsammans med Samsung-monitorn i
diskettstationen för CD-ROM, klicka på [Start]-knappen i Windows och välj sedan [Kör]. Skriv
D:\color\eng\setup.exe och tryck sedan på <retur>-tangenten.
(Om den diskettstation där CD:n sitter inte betecknas som D:\, så skriv in den bokstavsbeteckning som gäller.)
Hur man raderar dataprogrammet "Natural Color
"
Välj [Inställning]/[Kontrollpanel] på [Start]-menyn och dubbelklicka sedan på [Lägg till/Radera program].
Välj "Natural Color" från listan och klicka sedan på [Lägg till/Radera]-knappen.
Natural Color
Sample
This manual is suitable for devices