Samsung 172W user manual download (Page 4 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 45
Bruksanvisning
Säkerhetsföreskrifter
Ställ in PC:n på DPMS, när den inte används under längre tidsperioder. Om Ni använder
skärmsläckare, så ställ in den på aktiv skärm.
Använd inte en trasig eller lös kontakt.
Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.
Håll inte i sladden när du drar ur kontakten, eller rör vid
kontakten med våta händer.
Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.
Använd bara en ordentligt jordad kontakt och uttag
(honuttag).
En otillräcklig jordkontakt kan orsaka elektriska stötar eller skada
apparaten.
Böj inte för hårt på sladden eller kontakten eller lägg
tunga föremål på dem, som skulle kunna göra skada.
Om man inte undviker detta, kan det orsaka elektriska stötar eller
eldsvåda.
Ström
Sample
This manual is suitable for devices